Propozice

Propozice závodu CITY EXTREME ENDURO VALMEZ 2024

PROPOZICE ZÁVODU

1.POŘADATEL

Název podniku: CITY EXTREME ENDURO VALMEZ 2024
Místo podniku: Valašské Meziříčí
Datum konání: 25.5.2024
Pořadatel : Vladimír Orlita
U Vodojemu 1166
757 01 Valašské Meziříčí
IČO : 68352441
DIČ : CZ7405195864
Zodpovědná osoba: Vladimír Orlita
Telefon: +420 604 670 229
info@endurovalmez.cz


Sekretariát podniku: Městský stadion Valašské Meziříčí
Zodpovědná osoba: Vladimír Orlita

Otevřen dne: 24.5.2024 od 12:00 do 21:00
25.5.2024 od 6:00 do 21:00

2.PŘÍSTUP a parkování

Areál městských sportovišť Valašské Meziříčí 

Pro parkování účastníků ( „servisní zóna“)  budou vyhrazeny stávající parkovací plochy u Zimního stadionu a Krytého bazénu Valašské Meziříčí.

3. TŘÍDY

CITY EXTREME ENDURO VALMEZ 2024:

Třída – ELITE

 • Open bez rozdílu objemu moto

Třída – EXPERT

 • Open do 40 let bez rozdílu objemu moto
 • Veteráni nad 40 let bez rozdílu objemu moto

Třída – HOBBY ( bezlicenční)

 • Open do 40 let bez rozdílu objemu moto – jezdec, který nevlastní a nevlastnil jakoukoliv licenci !!!!
 • Veteráni nad 40 let bez rozdílu objemu moto – jezdec, který nevlastní a nevlastnil jakoukoliv licenci !!!!
 • držitelé licence „C – hobby“ mohou startovat v kategorii HOBBY

Pokud bude zjištěno (prokázáno), že účastník kategorie HOBBY je, nebo v poslední době byl ( 7 let) držitelem licence ( kromě licence „C“ ), bude tento jezdec DISKVALIFIKOVÁN !!!!

Jezdci v kategorii Hobby , kteří se v předešlém ročníku ( 2023) umístili na stupních vítězů, budou v případě startu v roce následujícím ( 2024) přeřazeni do kategorie Expert !!!

4. PŘIHLÁŠKY

Přihlašování bude spuštěno od 17. 2. 2024 od 10:00 hod. na webu: www.casomira.eu sekce „REGISTRACE“ přímý odkaz : http://casomira.eu/registrace.php Po volbě závodu „CITY EXTREME ENDURO VALMEZ 2024HOBBY , nebo EXPERT , nebo ELITE – je nutno doplnit jméno, příjmení, rok narození, státní příslušnost, vyplnit případně Veterán ( +40) a takto vyplněný formulář „ODESLAT“. Uvedené startovní číslo při registraci není závazné a bude přiděleno před soutěží pořadatelem. Registrace bude automaticky ukončena v moment, kdy bude naplněn registrační limit.

Potvrzením registrace je provedení platby startovného, v tento okamžik bude jezdec zapsán do seznamu startujících !!!

POZN.: pokud se Vám nepodaří registrovat s Vašim startovním číslem, zvolte jakékoliv jiné v rozsahu 1-999.

5. STARTOVNÍ ČÍSLA

Startovní čísla budou přidělována pořadatelem dle pořadí při přihlašování. Pořadatel bude přidělovat čísla vlastní.

6. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

Místo: Zimní stadion – Ředitelství soutěže.

Dne 24.5.2023 od 10:00 do 20:00
Dne 25.5.2023 od 6:30 do 8,30

Předmětem technické přejímky bude prohlídka homologačních štítků přileb.
Pneumatiky s hroty jsou zakázány

7. SYSTÉM ZÁVODU A MĚŘENÍ

                                                      Časový plán:

25.5.2024 v 8,30h – Rozprava s jezdci

9,30h – Start kvalifikace (kvalifikační závod o postavení na startu v jednotlivých kategoriích) Trasa kvalifikace bude jednokolová zkrácená verze trasy závodu. Startovat do kvalifikace se bude jednotlivě a po třídách. První – HOBBY , druhá – EXPERT, ELITE

     13,00h – Start závodu CITY EXTREME ENDURO VALMEZ 2024 , startovat se bude v tomto pořadí : první odstartují jezdci – HOBBY,      druzí –  15.00h – EXPERT a ELITE. Závod se pojede na jednu hodinu na uzavřené trati okruhového typu. Trasa je vedena v areálu Letního stadionu a přes přilehlé pozemky a komunikace pokračuje do nedalekého průmyslového areálu. Odtud zpět na Letní stadion, kde bude start i cíl závodu. Na trati budou vhodně rozmístěny přírodní a umělé překážky (klády, pneumatiky, … )   různé obtížnosti. Okruh měří cca 3 km,  je veden  převážně po zpevněných plochách parkovišť cest a podobně ( obdoba prologu Romanias ).  Pořadí startujících určí dopolední kvalifikace. 

Jakékoliv svévolné opuštění či zkracování vytýčené trasy bude trestáno okamžitou diskvalifikací.

Jelikož se jedná o závod konaný v městské aglomeraci, apelujeme na všechny účastníky o striktní dodržování pokynů pořadatelů, především o zákazu pohybu motocyklů mimo vytýčenou trasu závodu a mimo určené příjezdové koridory. Jednotlivé porušení budou řešeny pořadateli, případně ve spolupráci s policií ČR .

18,00h – Rider Party (Vyhlášení vítězů, zhodnocení závodu)

                   8.POJIŠTĚNÍ

Závod bude pojištěn dle příslušných norem k tomu sjednaných.

Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že má sjednané úrazové pojištění pro motocyklový sport.

Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů vzniklého pří nehodě, ohni nebo jiných živelných případech.

9.EKOLOGICKÁ SMĚRNICE

Vylévání olejů a ostatních závadných látek je přísně zakázáno!!!!!. Vzhledem k charakteru a povaze závodu se nepředpokládá nutnost servisní výměny provozních kapalin. V případě nutnosti je potřeba postupovat podle pokynů pořadatele.

Porušení zákazu vylévání těchto látek je pokutováno částkou 10.000 CZK a bude předáno k řešení PČR. Dále je povinné použití absorbční rohože při provádění servisních prací. Porušení tohoto nařízení je pokutováno částkou 3.000 CZK.

10.VKLADY

Vklady závodníka činí:

 • Startovné bude uhrazené (připsané) do 1.3.2024 na níže uvedený účet.            
 • Činí 1.000,- CZK / 41 EUR
 • V případě včasného neuhrazení startovného bude danému jezdci registrace zrušena !!! Následně umožníme dodatečnou registraci pro případné zájemce.
 • Již uhrazené startovné pořadatel nevrací. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete zúčastnit závodu, a startovné jste již zaplatili. Můžete své startovní číslo převézt na náhradního jezdce.
 • Poslední termín změny jezdce ve startovní listině je 20.5.2024
 • Limit pro start v závodě je 50 jezdců pro kategorii Hobby a 50 jezdců pro kategorii Expert a Elite (společně). 

( 50 jezdců – Elite a Expert, 50 jezdců –  Hobby, )

 • Jezdcům nebudou vypláceny žádné finanční náhrady.

Bankovní spojení:

6828150217/0100

IBAN: CZ4601000000006828150217

BIC/SWIFT : KOMBCZPPXXX

jako variabilní symbol uveďte startovní číslo při přihlášení ,

zvolenou kategorii a jméno jezdce do poznámky !!!

ODMĚNY A CENY

Ceny budou uděleny prvním třem jezdcům v každé kategorii (poháry a věcné ceny)

Zvláštní finanční odměna bude udělena prvním třem nejrychlejším jezdcům ve třídě ELITE . 1. místo: 7.000,- CZK 2. Místo: 5.000,- CZK 3. Místo: 3.000,- CZK

11. VÝKLAD PROPOZIC

VÝKLAD PROPOZIC ZÁVODU CITY EXTREME ENDURO VALMEZ 2024

Výklad těchto propozic závodu je zcela v pravomoci ředitele závodu.

Ve Valašském Meziříčí dne 23.12.20224

Ředitel závodu: Vladimír Orlita

12. PŘIHLÁŠKA