DIVÁCI

Zde budou aktualizovány informace pro regulaci diváků ( opatření, divácké zóny, zakázané prostory)

REGULACE DIVÁKÚ

Vstup diváků je zpoplatněn částkou 150,-Kč na osobu, děti do 10 let vstup zdarma .

Každý divák je povinen dbát pokynů pořadatelské služby – sledování závodu je na vlastní nebezpečí !!!

V prostoru letního stadionu budou pořadatelem vytvořeny divácké zóny A,B,C.

Divákům je zakázáno vstupovat a jakkoli překračovat vytýčenou trasu závodu !!!